گروه

لیست گروه ها...

گاهی شما احتیاج دارید یک سری اقدام‌ها و عملیات را برای یک تعداد خاص از کاربران سایت محدود کنید و یک سری سطوح دسترسی تنها برای تعداد محدودی از کاربران اعمال شود. برای انجام چنین اقدامی شما باید از مکانیزم ایجاد گروه استفاده کنید.

بخش گروه‌ها دارای دو قسمت است قسمت سمت راست که لیست درختی تمام گروه‌های موجود و همچنین وجود ابزاری برای افزودن گروه جدید و تعیین سطوح دسترسی برای هر گروه و حذف گروه مورد نظر و نیز دکمه ای برای نمایش وقایع(log) سیستم که می‌توانید توضیحات آن را در این بخش ببینید.حال اگر بر روی هر گروه در لیست درختی کلیک کنیم می‌توانیم جزئیات آن را در قسمت سمت چپ در فرم موجود ببینیم که این جزئیات شامل عنوان گروه و توضیحات مربوط به آن و جدولی شامل لیست کاربران دخیل در این گروه انتخاب شده و هم گزینه هایی مثل رنگ بندی گروه و فعال بودن یا نبودن این گروه و نیز قفل یا باز بودن آن قرار دارد.(کامل نیست)

../_images/listGroup.png

افزودن گروه جدید

برای ساخت گروه یک لیست درختی و یک فرم را در اختیار دارید. برای اضافه کردن بر روی هر نقطه از درخت لیستی کلیک نمایید تا گروه جدید اضافه شود و سپس فرم مربوطه به جزیئات آن را تکمیل نمایید که موارد فرم آن شامل:

  • عنوان گروه
  • توضیحات
  • وضیعت فعال بودن گروه
  • قفل بودن، در وضیعت قفل، کسی به‌ غیر از مدیر سایت امکان حذف آن را ندارد.
  • رنگ گروه، برای دسته بندی و متمایز ساختن گروه‌ها می‌توان از رنگ استفاده کرد.
  • لیست کاربران گروه، در پایین فرم لیستی از کاربرانی است که به هنگام ساخت زیرمجوعه گروه مذکور قرار گرفته‌اند، که در ابتدای ساخت گروه خالی می‌باشد.
../_images/addGroup.png