تعیین سطوح دسترسی

سطوح دسترسی این امکان را به مدیران سایت‌ها می‌دهد که بتوانند دسترسی‌های متفاوت را به کاربران مختلف محول نمایند به عبارت دیگر مدیر، این توانایی را دارد که بعضی از بخش‌های سایت را در اختیار فقط تعداد محدودی از کاربران قرار دهد.برای مثال می‌توان گفت امکان درج خبر و اپلود عکس توسط خبرنگار انجام شود ولی انتشار آن توسط سردبیر سایت صورت گیرد.

حال برای تعیین سطوح دسترسی مورد نظر از طریق جدول زیر (مطابق عکس) ابتدا باید کاربر یا گروه مورد نظر خود را مشخص نمایید، سپس کاربر خاص یا گروه خاص خود را تعیین نموده اکنون باید در مرحله بعد بخشی(ماژول) از سیستم را که باید دسترسی برای آن تعریف شود انتخاب نمود و پس از من زبان آن بخش(زمانی که سایت چندزبانه طراحی شده باشد)و در آخر سرویس مورد نظر برای ان بخش، با زدن دگمه نمایش قواعد لیستی از امکانات برای شما در قسمت زیرین نمایش داده خواهد شد.

توجه

ارث بری، زمانی که برای تعیین سطوح دسترسی گزینه گروه را انتخاب کرده و دسترسی‌های دلخواه را اعمال می‌کنید تمامی تغییرات به همه‌ی زیرمجموعه‌های آن گروه ارث می‌رسد و اعمال می‌شود.

../_images/access.png

بعد از نمایش تمامی امکانات سه گزینه در اختیار است :

  • گزینه اول به این معنی که دسترسی به این بخش امکان پذیر است
  • گزینه دوم یعنی عدم دسترسی به این بخش
  • گزینه سوم هم حالت ارث بری از گروهی اصلی و بالای خود کاربر یا گروه
../_images/accessList.png