مدیریت اخبار (کارتابل)

در این بخش امکان مدیریت تمامی اخبار درج شده، در سیستم وجود دارد. در این راستا ۵ نوع جدول از لیست خبر‌ها در اختیار است که عبارتند از :

 • تولیدی، شامل خبرهای تولیدی سایت (بدون منبع)
 • منتشر شده
 • تعلیق شده، خبرهایی است که بعد از یک بار منتشرشدن، به وضیعت عدم انتشار رفته‌اند.
 • پاک شده
 • پیش‌نویس

هریک از این جداول دارای جزئیاتی می‌باشند که شامل:

 1. کد خبر (ID)
 2. عنوان یا تیتر خبر
 3. نوع مجموعه و دسته بندی خبر
 4. نوع خبر (خبر، گالری، مقاله، یادداشت، گزارش و ...)
 5. ایجاد کننده‌ی خبر
 6. وضیعت انتشار (توجه: با کلیک بر روی این گزینه، در هرسطر خبر می‌توانید وضعیت خبر را تغییر دهید.)
 7. تعداد بازدید
 8. جایگاه خبر در صفحه‌ی نخست
 9. جایگاه خبر در صفحه‌ی سرویس
 10. عکس خبر
 11. منتشرکننده خبر
 12. تاریخ انتشار

همچنین فیلتری در بالای هریک از جداول وجود دارد تا بتوان به سهولت به خبر مورد نظر در محدوه‌ی خاص، دست یافت.

توجه

تغییرات خبر، برای ایجاد تغییرات بر روی خبرها از قبیل انتخاب آنها، ویرایش و پاک نمودن می‌بایست برای روی آن خبر از کلیک راست موس استفاده نمایید.

در قسمت فوقانی این بخش ۴ گزینه وجود دارد که به ترتیب عبارتند از:

 • افزودن برای اضافه کردن یک خبر جدید می‌باشد که توضیحات بیشتر را از اینجا ببینید.
 • کارتابل سردبیر
 • بروز رسانی لیست خبرها
 • لیست وقایع، تمامی وقایع مربوط به این بخش را می‌توانید از طریق این گزینه بررسی نموده. توضیحات بیشتر
../_images/manageNews.png