تبلیغات

سیستم خبری آسام قابلیت نمایش هر نوع از تبلیغات، از قبیل تصویری، اسکریپتی، متنی با هر اندازه‌ایی به تعداد نامحدود و بر اساس هر آیتم استانداردی، اعم از تعداد نمایش، تعداد کلیک، محدودیت زمانی و نمایش در بازه‌ زمانی مشخص را دارد.همچنین این امکان وجود دارد که بر اساس طرح و قالب سایت تبلیغ در هر جایگاه دلخواهی قرار گیرد.حال برای افزودن یک تبلیغ جدید و مدیریت و سازماندهی تبلیغات به مطالب ذیل رجوع نمایید.

افزودن تبلیغات

برای اضافه کردن یک تبلیغ جدید در سیستم دو ستون، یکی فرم برای دریافت اطلاعات و جزیئات مربوط به تبلیغ و دیگری برای تنظیمات تبلیغ اضافه شده موجود است.

 • آپلود عکس، اگر نوع تبلیغ تصویری است از این قسمت می‌توانید فایل تصویری خود را آپلود نمایید.

 • عنوان تبلیغ

 • نوع تبلیغ، که دارای ۳ حالت می‌باشد:

  • تصویری
  • متنی
  • کداسکریپتی
 • شرکت مالک تبلیغ

 • جایگاه تبلیغ در صفحات سایت، در سیستم خبری آسام جایگاه‌های تبلیغاتی به سه دسته صفحه نخست، صفحه سرویس و صفحه خبر تقسیم می‌گردند و بر اساس طرح سایت موقیعت هر جایگاهی مشخص ایت.

 • اندازه یا سایز تبلیغ، که به طور پیشفرض اندازه‌های استاندارد در سیستم قرار داده شده است.

 • تلفن محل کار

 • وب سایت، یا همان لینکی که تبلیغ به اشاره و ارجاع دارد.

 • اسکریپت، اگر تبلیغ از نوع کد اسکریپتی بود کد مربوطه را در این قسمت قرار داده می‌شود.

 • وضیعت فعال بودن

 • وضیعت انتشار

 • تعداد نمایش، اگر تبلیغ بر اساس تعداد نمایش می‌باشد این گزینه فعال می‌گردد و میزان تعداد نمایش تبلیغ در باکس زیرین آن تعیین می‌شود.

 • تعداد کلیک، اگر تبلیغ بر اساس تعداد کلیک بازدیدکنندگان یکتا می‌باشد این گزینه فعال می‌گردد و میزان تعداد کلیک برای تبلیغ در باکس زیرین آن تعیین می‌شود

 • مدت زمان اجرا، اگر تبلیغ برطبق یک مدت زمان مشخص باشد یعنی محدودیت زمانی داشته باشد و تنها باید چند دقیقه یا ساعت نمایش داده شود از این گزینه استفاده می‌شود و زمانن بر حسب دقیقه ثبت می‌گردد.

 • محدوده زمانی، اگر تبلیغ تنها می‌تواند در بازه زمانی خاص و مشخصی فعال و قابل نمایش باشد این گزینه را فعال نموده و بازه‌ی زمانی اعم از زمان دقیق و تاریخ آن را تعیین نمایید.

 • توضیحات

../_images/addAdv.png

مدیریت تبلیغات

در این بخش لیست تمام تبلیغات ثبت شده در سیستم با تمامی جزیئات و گزارشی از آنها را در اختیار دارید.که جزیئات آنها شامل کد تبلیغ، عنوان آن، جایگاه، وضیعت انتشارو فعال بودن، تعداد کلیک، تعداد نمایش و در آخر مدت نمایش است.همچنین مانند سایر قسمت‌های سیستم خبری فیلتری برای دسترسی آسان به تبلیغ موردنظر وجود دارد. دو گزینه هم بالای لیست وجود دارد یکی افزودن تبلیغ جدید که در قسمت قبل توضیح داده شده است و دیگری مشاهده وقایع مرتبط به اتفاقات تبلیغات است.

../_images/listAdv.png