فهرست نظرات

در این قسمت جدولی از تمامی نظرات کاربران که در جلوی سایت درج کرده‌اند، داریم. فیلدهای این جدول که مربوط به جزیئات نظرات است عبارتند از:

  1. پیام یا همان محتوای نظر
  2. وضیعت انتشار (توجه: با کلیک بر روی این گزینه، در هرسطر نظر می‌توانید وضعیت انتشار نظر را تغییر دهید.)
  3. نام نویسنده
  4. ایمیل نویسنده
  5. تاریخ و زمان ایجاد نظر
  6. مشخصه خبر (عنوان و لینک خبر مربوطه)
  7. میزان امتیازگیری نظر از طریق کاربران (شامل سه عدد، امتیازات مثبت، منفی و جمع کل است)

توجه

تغییر متن نظر، گاهی محتوای نظر ممکن است برای نمایش مناسب نباشد و دارای لغاتی نابه جا بوده که با حذف آنها متن نظر را قابل نمایش برای جلوی سایت گردد.برای انجام چنین کاری کافی است برروی متن دوبار کلیک نموده تا محیط ویرایشی آن نمایان گردد و تغییرات خود را اعمال نمایید.

../_images/commentList.png

همچنین فیلتری در بالای جدول وجود دارد تا بتوان به سهولت به نظر موردنظر در محدوه‌ی خاص، دست یافت.

در بالای این بخش ۲ گزینه وجود دارد که به ترتیب عبارتند از:

  • لیست وقایع، تمامی وقایع مربوط به این بخش را می‌توانید از طریق این گزینه بررسی نموده. توضیحات بیشتر
  • تنظیمات، لینکی به بخش تنظیمات مربوط به نظرات سایت. اینجا رو ببینید